Paweł Możdżyński

Pracownia Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

O mnie

Rok urodzenia: 1972

 

Dziedzina nauki: socjologia kultury/socjologia sztuki

 

Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii

 

Miejsce pracy: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Kierownik Pracowni Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej

 

Najważniejsze daty z biografii naukowej:

2018 – Rozpoczęcie współpracy dydaktycznej z Akademią Sztuk Pięknych w Waraszawie

2016 – Powołanie Pracowni Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej w ISNS UW

2012 – Kolokwium habilitacyjne na podstawie książki „Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa” w ISNS UW

2003 – Etat adiunkta w ISNS UW

2003 – Obrona pracy doktorskiej pt „Ruch Reiki w Polsce w kontekście społeczeństwa ponowoczesnego” w ISNS UW

1996 – 2003 – Asystentura i studia doktoranckie w ISNS UW

1996 – Praca magisterska pt „Architektura systemów ugruntowanych na denuncjacji” w ISNS UW

 

Główne zainteresowania i obszary badawcze:

 

Obecnie prowadzone zajęcia w ISNS UW:

 

Działalność ekspercka dla instytucji kultury (m.in. CSW Zamek Ujazdowski, POLIN, Muzeum Warszawskiej Pragi, Teatr Baj, Mazowieckie Centrum Kultury)